"Materia Obscura" Jurgens Reble, Tomass Kēners

Jurgens Reble, Tomass Kēners (Vācija)

MATERIA OBSCURA
Audiovizuāla performance, 2009

Visumu lielākoties veido tumša un neuztverama matērija. Šī performance paver durvis uz šo pasauli. Kā vizuālo materiālu avots “Materia Obscura” performancē tiek izmantoti aptuveni 25000 augstas izšķirtspējas 16mm „kemogrammu” attēli, ko Jurgens Rebls ir savulaik pats izveidojis. Šīs „kemogrammas” ir radītas, pakļaujot filmas lentes materiālu unikāliem, alķīmiskiem pārveidojumiem. Performances laikā norisināsies attēlu pēdējais datormontāžas etaps. Tā būs vizuāla ekspedīcija starp kustīgajiem attēliem un kristalizētu sāļu un krāsu pastāvīgi mainīgajiem ritmiem un struktūrām. Filmiņas ķīmisko elementu iekšienē atklājas tās materialitātes savādais skaistums un bagātīgums.

Savā mūzikā Tomass Kēners vienmēr ir tiecies pietuvoties uztveres robežām, mēģinot iedibināt komunikāciju ar pasauli viņpus realitātes. “Materia Obscura” kvadrofoniskais inscenējums paplašina performances telpu, kurā horizontālā laika plūsma sastopas ar skaņas impulsiem, radot vertikālo dimensiju, kur klātbūtnes nojausma un fragmenti kļūst uztverami, redzamajai materia kļūstot arvien tumšākai.

Biogrāfija

Tomass Kēners un Jurgens Reble kopīgas filmas, instalācijas un performances veido jau kopš 1992. gada. Tomass Kēners ir studējis elektronisko mūziku, kuras laika konceptu un skaņu krāsas ir pārveidojis uz attēliem, kas pārtop video instalācijās, fotogrāfijā un tīkla mākslā. Filmu alķīmiķa Jurgena Rebles darbi bieži vien sakņojas manuālā filmas materiāla apstrādē, izmantojot mehāniskas un ķīmiskas indukcijas un kino aprātu rekonstrukciju.