"Planet A" Momoko Seto

Momoko Seto (Francija / Japāna)

PLANET A
Video HD, 7 min., 40 s., 2008

Sāls: atstātās pēdas, ūdens trūkums, laiks, progresējoša epidēmija, dzīvā kapsēta.
Ūdens: manevri, absolūtā vērtība, auglība, saknes, iespēja.
Kokvilna: korupcija, ekonomiski apsvērumi, hidrofīlija, pārtuksnešošanās.

Pasaule ir kļuvusi par plašu, izkalstošu planētu, kur kokvilnas audzēšana, kas ekonomisku iemeslu dēļ tikusi pārmērīgi ekspluatēta, ir galvenais pārtuksnešošanās cēlonis. Sāls tuksnesis pārklāj hektāriem izžuvušas zemes, kur sāk parādīties savādi sāls koki.
Šī parādība sevī atbalso vēl lielāku ekoloģisko nelaimi – Arālu jūras pārtuksnešošanos. Un vainīgais kā vienmēr ir cilvēks…

Filmā tiek demonstrēta raižu pilna, savāda, taču rotaļīga pasaule, kas sastāv vienīgi no sāls kristālu veidojumiem. Kristālu fiziskais skaistums un to korozīvās īpašības rada īpatnēju antinomiju, kas mums atgādina par dzīvo, invazīvo un bīstamo radību.
Filmas autoru interesē zinātniskās fantastikas žanrs, kur tiek izmantotas pesimistiskas parabolas, lai radītu provokācijas pasaulē, kurā dzīvojam. Caur sāls pasauli netiešā veidā uzmanība tiek pievērsta pārtuksnešošanās tematikai, kas ietekmē noteiktus pasaules reģionus, kuri, gluži kā Arālu jūra, ir industrializācijas un bezgalības ekonomikas upuri.
Divas ļoti vienkāršas parādības – sāls un ūdens – rada sirreālu telpu un tajā pat laikā norāda uz iespēju, ka šī fantasmagorija kādā dienā (ja ne jau pašlaik) var kļūt par neatgriezenisku realitāti.

Biogrāfija

Momoko Seto ir dzimusi 1980. gadā Tokijā (Japānā).
Mācījusies Tokijas Franču skolā un studējusi Marseļas Tēlotājmākslas koledžā (2006.g. ieguvusi maģistra grādu). Kā apmaiņas studente studējusi Sanfrancisko mākslas koledžā Kalifornijā (ASV) (2004). Stipendiāte Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains (2006-2008). Strādā par filmu veidotāju Nacionālajā zinātnes pētniecības centrā (CNRS / Asia Network) Parīzē.
Momoko Seto ir vairāku filmu autore, kuras izrādītas vairāk kā astoņdesmit starptautiskos festivālos un mākslas pasākumos. Dažas no tām ir ieguvušas arī starptautiskus apbalvojumus.