Sarkanā atzīme ir RIXC birojs.
Zilās atzīmes ir pasākuma vietas.
Dzeltenās atzīmes ir viesnīcas.