Farmersmanual
Elektrosmogfreien (2006)

Farmersmanual piedāvā atbildi uz jautājumu, ko izvirzījis Hartmuts Millers.
1982. gadā viņš postulēja: eksistē universāls neeinšteina gravitācijas stāvvilnis, ap kuru tiek strukturēti Visuma orbītu mezgli un antimezgli; runa ir par, piemēram, matērijas izplatību kosmiskajā telpā vai noteiktu izmēru intervālu, kas raksturīgs bioorganismiem, notikumu norisei laika gaitā radioaktīvās sabrukšanas procesā. Mēs vēlamies aplūkot specifiskus šo parādību aspektus.
Tiek apgalvots, ka telpiski vai kontekstuāli nošķirti procesi uzrāda strukturāli statistiskas līdzības - pat, ja fizikālo trokšņu avoti ir pakļauti periodiskām svārstībām. Mēs izsekosim dažādu globālu un lokālu datu avotu kopumu pirms notikuma un tā laikā un analizēsim savāktos datus neatkarīgi no proponētās tēzes empīriskā vērtējuma.
Analītiskais process būs daļēji redzams un dzirdams. Vērtīgs pienesums eksperimentam būs publikas, respektīvi, skatītāju/klausītāju individuālie uzdevumi. Paraugus varēs nest uz mājām.
"Globālās mērogošanas teorijas kontekstā lielā sprādziena hipotēze parādās jaunā gaismā. Ne jau lineārajā telpā plūstošais triecienvilnis jeb spiediena vilnis (hipotētiskas sākotnējās eksplozijas atbalss) ir kosmiskā mikroviļņa fona radiācijas cēlonis, bet gan logaritmiskajā telpā plūstošais spiediena stāvvilnis. Tas arī nosaka matērijas fraktāļu un logaritmiskā mēroga invarianta izplatību viscaur Visumā. Tas radījis Visumu tādu, kādu mēs to pazīstam, un nepārtraukti rada to no jauna. Tas ir visu fizikālo mijiedarbību un spēku - gravitācijas, elektromagnētisma, kodolsavienojumu un kodolsabrukšanas - cēlonis. Tas ir lineārās telpas topoloģiskās trīsdimensionalitātes, labās un kreisās puses asimetrijas, kā arī laika anizotropijas cēlonis. Visas šīs parādības ir fizikālas sekas, kas rodas pārejā no logaritmiskas telpas uz lineāru telpu. Stāvvilnis logaritmiskajā telpā ļauj mums komunicēt astronomiskos attālumos praktiski bez laika nobīdes. Kā tas ir iespējams?"

No: http://217.160.88.14/ir_en_research_global_scaling/detail.php?nr=1110&kategorie=ir_en_research_global_scaling

Globālās mērogošanas teorijas apskats, sk.: http://www.globalscalingtheory.com/

Globālās mērogošanas komunikācija, sk.: http://www.info.global-scaling-verein.de/Global-Scaling/Documents/GlobalScalingCommunication.pdf

Farmersmanual projekti, sk.: http://web.fm/twiki-bin/view/Fmext/FmProjects

Farmersmanual (Austrija) ir ievērību guvusi paneiropeiska daudzprofilu apvienība, kuras uzmanības centrā ir multisensoru traucējumi. Mūzikas un tehnoloģiju instrumenti improvizācijām, tīkla vizualizācijai un sonifikācijai. Performances un telesadarbība, tādas dokumentācijas formas, kas paplašina atvērtības un reinterpretācijas ideju. Nepārtraukta paplašināšanās. PILNĪGA AUTOMATIZĀCIJA pret CILVĒKU MIJIEDARBĪBU.

<< atpakaļ uz satura rādītāju