Jakobs Kirkegords
AION (2006)

aion

Šī darba mērķis ir sniegt ieskatu četrās pamestās telpās Černobiļas (Ukraina) slēgtajā zonā. Darbā iztirzāta laika, cilvēku prombūtnes un pārmaiņu skaniskā un vizuālā pieredze apgabalā, kuru starp lēni grūstošām civilizācijas paliekām apsēdušas neredzamas un nedzirdamas briesmas.

KLUSUMS, ieskats telpā

Skaņas šajās telpās tika iegūtas ar sarežģītas metodes palīdzību - katrā telpā Kirkegords veica 10 minūšu garu ierakstu, pēc tam to šajā istabā atskaņoja un tad šo ierakstu ierakstīja vēlreiz. Šī procedūra tika atkārtota līdz par desmit reizēm. Slāņiem kļūstot blīvākiem, katra telpa palēnām sāka atklāt dūkoņu, kurā varēja izšķirt vairākus virstoņus.
Teniskā ziņā Kirkegorda "skaniskajā laika slāņojumā" var saskatīt atsauci uz Elvina Lisjēra darbu "Es sēžu istabā" (1970). Viņš ierakstīja savu balsi telpā un tajā pašā telpā to atkārtoti atskaņoja. Tomēr Kirkegora darbā istabās neatskan neviena balss - ierakstu laikā viņš atstāja šīs telpas un nogaidīja, lai klusums un tajā notiekošais varētu tikt fiksēts visā pilnībā.
Vizuālai reprezentācijai divās telpās paralēli skaņu slāņošanai tika izmantota ierakstīšanas tehnika. Vienā noteiktā telpas vietā tika novietota videokamera, un no šīs vietas tā bez pārtraukuma veica ierakstu. Pēc tam šis ieraksts tika projicēts un ar citu kameru ierakstīts atkal un atkal. Šīs procedūras gaitā dažas telpas kļuva tumšākas, dažas - spilgtākas, tās izrāda sevi uz ekrāna, saplūst ar balto gaismā vai pazūd tumsā. Divās pārējās telpās video atgriezeniskā saite tika izmantota, lai iegūtu lielāku vai mazāku attēla ekspozīciju.

Darbu veidojis Jakobs Kirkegords.
Visi skaņu un video ieraksti veikti Černobiļā 2005. gada oktobrī.
Liels paldies Sārai Kirkegordai, Rimmai Kiseļicai (pēc nāves), "Kotra", "Verein der Freunde der Kunsthochschule fuer Medien Koeln" un Ķelnes Mediju mākslas augstskolai.
Jakoba Kirkegorda kontakti: solvind@myinternet.dk
Apmeklējiet mājaslapas: http://fonik.dk & un http://secretsounds.dk
Sīkāku informāciju par AION sk.: http://secretsounds.dk/nada

Jakobs Kirkegords (1975) dzimis Dānijā, bet dzīvo Vācijā. Pēta skaņu membrānas un atsevišķus traucējumus, kas sastopami dažādās vidēs. Pēc Ķelnes Mediju mākslas augstskolas (Vācija) pabeigšanas Kirkegords Kopenhāgenas Arhitektūras akadēmijā lasīja lekcijas par skaņas arheoloģiskajiem un telpiskajiem aspektiem. Viņa darbu kopā ir dzīvās performances, kino mūzika, instalācijas un kompozīcijas, piemēram, "Soaked", kas tapusi sadarbībā ar Filipu Džeku (Touch, 2002), "01.02" (Bottrop-boy) un "Eldfjall" (Touch, 2005). Jaunākajā darbā "4 Rooms" (2006), kas paredzēts Touch, Kirkegors pēta Černobiļas skaņu mantojumu. Jakoba Kirkegora darbi tikuši izstādīti Dānijas Laikmetīgās mākslas muzejā, Somijas Laikmetīgās mākslas muzejā "Kiasma", "Kölnischer Kunstverein", "Gallery Rachel Haferkamp" un "Transmediale" Vācijā. Jakobs Kirkegors ir arī freq_out biedrs.

<< atpakaļ uz satura rādītāju