Skeneris (Robins Rembo)
Breakthrough (2006)

Bezvadu ierīču attīstība ļāva lietotājiem izdzirdēt ētera balsis, un šīs ierīces spēja atomizēt un izklīdināt ķermeņus un apziņu Visumā tieši tāpat, kā pavisam nesen to varējām vērot interneta gadījumā - radot satikšanās telpu bezķermeniskai komunikācijai.

Žanīna Grifina

Sākotnēji jaunie mediji tika saistīti ar neredzamu garīgu parādību izpēti - sākot ar okultistu aizraušanos ar camera obscura un fotogrāfijas izmantošanu mirušu cilvēku gara fiksēšanai līdz radio, televīzijas un datoru izmantošanai.
"Breakthrough" ir Skenera darba izvērsums kopā ar Maika Kellija "Esprits de Paris", kurā ieraksti tika veikti vietās, kas saistītas ar spokiem. Darbā attīstīta ideja, ka noteiktas vietas var piesātināties ar to cilvēku domu un dzīvju fiziskiem starojumiem, kuri tajās dzīvojuši. Tas sabalsojas arī ar Konstantīna Raudives veiktajiem ierakstiem tukšās telpās, kuros bija dzirdamas mistiskas balsis, kas runāja dīvainās valodās un izmantoja savādu teikuma uzbūvi; šos ierakstus varēja interpretēt ļoti dažādi.
Ieraksti tika veikti tobrīd neapdzīvotā Londonas mājā, kur Skenera ģimene bija dzīvojusi viņa bērnības gados. Katrā tukšajā istabā uz visai ilgu laiku tika atstāti mikrofoni, un iegūtie ieraksti pastiprinājumā demonstrē pārmērīgu un nevēlamu apkārtējās akustiskās telpas piesārņojumu. Telpa tādējādi tiek instrumentēta, un publika tajā var izjust šo, iespējams, no pagātnes nākušo skaņu un balsu noskaņu, blīvi instrumentētu informācijas šņākoņu.
Skenera darbs pēta attiecības starp skaņu un arhitektonisko telpu. [Te nav labi. Angļu variantā atkārtojas biogrāfijas daļā minētais. Tas, ka to izmet, nav slikti, taču turpmākie vārdi par informācijas atkodēšanu zaudē kontekstu] Šīs informācijas atkodēšana tiek atstāta klausītāja ziņā, kurš var izvēlēties - meklēt šo nozīmju pēdas vai arī to nedarīt.

Robins Rembo jeb Skeneris ir konceptuāls mākslinieks, rakstnieks un mūziķis, strādā Londonā. Viņa darbi ir eksperimentāli, tie tapuši skaņas, telpas, attēla un formas sadurē, tajos akcentēti cilvēka ilgu ceļi un iekšējais vēstījums, ko mēs iepinam ikdienas dzīvē, padarot neredzamo par redzamu un ikdienišķo - neparastu. Kopš 1991. gada intensīvi strādā skaņu mākslā, veidojis koncertus, instalācijas un ierakstus, izdevis albumus "Mass Observation" (1994), "Delivery" (1997) un "The Garden is Full of Metal" (1998), ko kritiķi slavēja kā inovatīvus un iedvesmojošus mūsdienu elektroniskās mūzikas darbus.
Aizrautīgi strādā kopā ar provokatīviem jaunu ceļu gājējiem, sadarbojies ar Braienu Feriju, Radiohead, Loriju Andersoni, The Royal Ballet, Maiku Kelliju un Duglasu Gordonu. Skenera darbi izstādīti daudzviet Amerikas Savienotajās Valstīs, Āzijā, Austrālijā un Eiropā.

<< atpakaļ uz satura rādītāju