The SINE WAVE ORCHESTRA
The SINE WAVE ORCHESTRA stay amplified (2006)

"The SINE WAVE ORCHESTRA stay amplified" ir darbs, kas novietots telpā, kurā atrodas daudz skaļruņu, kas izkārtoti horizontāli attiecībā pret dalībnieku. Pamatshēma ir šāda: dalībnieks ieiet telpā, izvēlas savas sinusoīdas frekvenci un skaņas avota pozīciju un atstāj telpu, bet ieskandinātais sinusoīdas vilnis turpinot tajā skanēt. Arvien vairāk dalībniekam ienākot istabā un atstājot tajā sinusoīdu viļņus, telpā uzkrājas arvien vairāk viļņu, rezultātā rodas sinusoīdas viļņu jūra kā kolektīva skaņas reprezentācija. Izstādes laikā skaņas lauks mainīsies no stadijas, kad katrs sinusoīdas vilnis individuāli attēlo savu eksistenci, līdz stadijai, kad visi sinusoīdas viļņi pārklājas kopīgi kā klasters. Šajā darbā, klausoties sinusoīdas viļņu jūru, ko spēlē citi, un pievienojot telpā savu sinusoīdas vilni, cilvēki piedalās The SINE WAVE ORCHESTRA performancē.

The SINE WAVE ORCHESTRA (Kens Furudate, Kazuhiro Jo, Daisuke Išida, Mizuki Noguči) ir skaņu performanču kolektīvs projekts, ko 2002. gadā aizsāka četri tā galvenie biedri. Saskaņā ar pieņēmumu, ka katrs dalībnieks spēlē sinusoīdu, cilvēki tiek aicināti radīt sinusoīdu viļņu jūru kā kolektīvu skaņas reprezentāciju. The SINE WAVE ORCHESTRA projekts ir tapis dažādās vidēs un veidos, tas izrādīts vairākās starptautiskās izstādēs, tostarp DEAF 2004, "open nature" (NTT ICC, 2005) un Jokohamas triennālē (2005). Izmantojot telpu un laiku kopā un savrup, sinusoīdas viļņi, kurus spēlē it visi dalībnieki, pārklājas cits ar citu, un abstraktā formā attēlo dalībnieku komunikāciju.

<< atpakaļ uz satura rādītāju