KĀ MĀKSLINIEKS IZMANTO TELEKOMUNIKĀCIJAS
Heidi Grundmane

Mediju mākslas vēsturi, šķiet, veido ļoti nepastāvīgi definēšanas un pārdefinēšanas, iekļaušanas un izstumšanas procesi - tā pastāvīgi mainās, mainoties vēsturnieku un citu teorētiķu un arhīvistu lietotajām metodēm, kā arī līdz ar pašas mākslas radīšanu, kas visai bieži nonāk akadēmisko un mākslas institūciju (muzeji, festivāli, mākslas simpoziji, publikācijas u.c.) radaru lokā, bet tikpat bieži paslīd tiem garām. Parādoties arvien precīzākām metodēm un instrumentiem, vēsturnieki cenšas arhivēt un palaikam arī rekonstruēt individuālus (mediju) mākslas darbus, pārceļot tos jaunu tehnoloģiju ietvaros un tādējādi atrauj šos darbus no sākotnējā tehnoloģiskā, sociālā un mākslinieciskā konteksta, pakļauj tos kanonizācijas varai. Līdzīgi kā visās mākslinieciskās jaunrades disciplīnās, lielākā daļa mediju projektu kļūst par upuri mākslas vēstures aizmāršības kompleksajiem spēkiem. Ir gan arī mediju projektu "pelēkā zona", tie ir darbi, kas mākslas vēstures tekstos tiek pieminēti. Tomēr ar nožēlu jāatzīmē, ka vairākums kontekstu, radīšanas apstākļu un nodoma aspektu bieži vien paliek nepamanīti, tiek noraidīti vai pat nepamatoti sastatīti ar pašreizējo situāciju vai daudzveidīgajām piekļuves un kontaktu iespējām, kas pieejamas (dažiem) mūsdienu māksliniekiem.
Savā prezentācijā es mazāk balstīšos uz aizvien pieaugošo saistīto/tīkloto starptautisko mediju mākslas arhīvu aparātu un institūcijām, kas ar to saistītas, bet drīzāk uz savu žurnālistes un kuratores pieredzi - sarunām ar māksliniekiem un pieredzēto, laiku pa laikam esot lieciniecei viņu darbu tapšanā un pabeigšanā. Daži projekti, par kuriem es runāšu, jau pēc savas dabas pretojas arhivēšanai un, it sevišķi, rekonstruēšanai. Dažiem ir spēcīgs medijpolitikas konteksts, kuru ir grūti izprast, raugoties no mūsdienu skatpunkta... Es pievērsīšu uzmanību tiešraides satelīta, TV un radio piemēriem, kā arī citiem komunikācijas mākslas projektiem, kas tapuši 70. un 80. gados un, iespējams, arī vēl 90. gadu sākumā.

Heidi Grundmane (Austrija) kopš 70. gadiem ir bijusi kultūras reportiere, mākslas un teātra kritiķe, programmu producente un konsultante "ORF" (Austrijas Nacionālais Radio/TV). 1987. gadā viņa izveidoja radio programmu "KUNSTRADIO - RADIOKUNST" (radio domāti oriģināli mākslas darbi). "KUNSTRADIO" ir raidstacijas "Ö1" iknedēļas programma "ORF" kultūras kanālā. Mājaslapa: http://kunstradio.at.
Heidi Grundmane bijusi iesaistīta inovatīvos telemātiskos (telematic) radiomākslas projektos, viņa ir organizējusi un kūrējusi vairākus starptautiskus simpozijus un izstādes, kas saistītas ar mākslas praksi elektroniskajos medijos, it sevišķi radio, TV un internetā. Vairāku publikāciju un lekciju redaktore, raksta par mākslu un jaunajiem medijiem.

<< atpakaļ uz satura rādītāju