Viļņi - līdz galam neizprastās dabas parādības
Juris Žagars

Ar viļņiem dabā mēs sastopamies tik lielā daudzveidībā un pretrunīgā veidā, ka mums tie visbiežāk ir jāpieņem tādi, kādi tie ir, tos līdz galam neizprotot. Dabaszinātņu pētījumu un zinātnes filozofijas kontekstā Juris Žagars iepazīstinās ar dabā sastopamo viļņu un vielas duālismu, kā arī ar viļņu pretrunīgo iedabu, kuras dēļ tos līdz galam nav izdevies izprast.

Dr. hab. phys. Juris Žagars (1949, Latvija). 1973. gadā ar izcilību beidzis Maskavas Valsts universitātes Fizikas fakultātes Astronomijas nodaļu. Šobrīd Juris Žagars ir Ventspils Augstskolas un Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas asociētais profesors, kā arī Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VIRAC) direktors. Zinātniskās intereses: Zemes satelītu dinamika, ģeofizika un planētu fizika. Pašreizējās pētnieciskās intereses: ģeoīdu izpēte, GPS mērījumu lietojums ģeofizikā un inženierzinātnēs, Zemes satelītu redzamā kustība, haosa teorija. Latvijas pārstāvis vairākās ar kosmosa nozari saistītās starptautiskās organizācijās. Daudzu zinātnisku publikāciju autors.

<< atpakaļ uz satura rādītāju