Aerioloģija: fiziskās dinamikas un enerģijas spēku mākslinieciska izziņa
Džoisa Hintderinga

Šajā prezentācijā īpaša uzmanība pievērsta ilustrācijām - mākslas darbu sērijai, kas attēlo elektromagnētisko vidi, un atšķirībām starp iedomāto un jutekliski tveramo.
Nepārtrauktais dialogs starp iztēli un realitāti rada pamatu ieskatiem, kuri veidojuši mākslas darbus, kas pievērš uzmanību enerģijas novērošanai, interpretācijām un jaunatklājumiem. Materiālu enerģētiskās iedabas skulpturālie meklējumi ir radījuši dzīvīgas, daiļrunīgas sistēmas un struktūras, kas liecina par lokālām enerģijas sistēmām ar skaņas un grafisku darbu starpniecību, kuri izveido attiecības starp formu, funkciju un reprezentāciju. Aerioloģija (paplašināta izpratne par antenu) veido pamatu plašiem pētījumiem par elektrisko spoļu, indukcijas un simpatētiski rezonējošām sistēmām. Ķēdes diagrammu grafīta zīmējumi - kuros antena un elektroniskie komponenti funkcionē kā lietas, kuras tās reprezentē, - kļūst par nozīmīgu pētījuma aspektu enerģijas koncentrēšanas un sintēzes izziņā. Enerģijas stāvokļa daudzdažādo transformāciju pētījumi rosina darbus, kas izzina augstsprieguma, plazmas, raidīšanas un transmisijas norises.
Tiešie ieraksti, kas veikti ar īpaši šim nolūkam izgatavotām antenām, un dažādu instalāciju, situāciju un sistēmu dokumentēšana, rada platformu, lai apcerētu elektromagnetosfēras nepastarpināto un sociālpolitisko ietekmi. Tas rezultējies veselā virknē ierakstu, dzīvo performanču un sadarbības projektu, kas veikti kopā ar Deividu Heinu (David Haines). Mēs esam radījuši daudzkanālu video darbus: daļēji halucinācijas, daļēji aizbēgšanu iedomu tēlos, pārrāvumu mediju radītajā kophalucinācijā, kas pretendē būt par realitāti.

Džoisa Hinterdinga ir dzimusi Austrālijā un šobrīd dzīvo Zilajos Kalnos (Blue Mountains) Sidnejas tuvumā. Viņa veido darbus, kuros pēta fizisko un virtuālo dinamiku. Mākslinieces pētījumi par akustiskām un elektriskām parādībām ir pamatā viņas veidotajiem skulpturālajiem darbiem - milzīgām antenām, kā arī video un skaņu radošām instalācijām, eksperimentāliem audio darbiem. Džoisas darbi bieži izstādīti gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tostarp 26. Sanpaulu bienālē Brazīlijā (2004), Sidnejas biennālēs (1992, 2002), un 7. Stambulas biennālē (Turcija, 2001).

<< atpakaļ uz satura rādītāju