Apsēstības teātris
Bīstamās transkomunikācijas
Konrāds Bekers

Mediju tehnikas vēsture ir īstens spoku stāsts. Aizsākumi militāro atrakciju kompleksa augsto tehnoloģiju simulāciju sistēmai rodami aizraujošajās fantasmagoriju izrādēs, tehnospoku drāmās, kas parādījās 18. gadsimta beigās. Kopš pašiem pirmsākumiem mimētisko (atdarinošo) iekārtu vēsturi vajā nezūdošā nāves un spoguļu valstības tematika. Mirušo gari iemiesoja sevi jaunajos medijos, līdzīgi kā spoki, kas meklēja ķermeņus. Fotogrāfijas un agrīnās kinematogrāfijas vēsturi pamatīgi kolonizējuši (ne)mirušie; un 20. gadsimta 20. gados Tomass Edisons uzsāka darbu pie elektromagnētiskās komunikācijas ar mirušo valstību. Kopš tā laika ir izveidojies vesels "elektroniskās balss fenomena" un "instrumentālās transkomunikācijas" grupu žanrs. 60. gados popularitāti ieguva arī saziņa ar mirušajiem ar radio palīdzību.
Skaņas elektronisko pētījumu fiksācijas mums demonstrē ieraksta statikas balto troksni, kas it kā piesātināts ar balsīm no pazemes. Pretstatā mūzikas strikti noteiktajai skaņai troksnis ir vardarbības simbols, rituālas upurēšanas simulakrs. Tehnoloģijas tiek lietotas ne vien tāpēc, lai liktu mirušajiem piecelties un runāt, bet lai apklusinātu dzīvos, aprokot tos dzīvus ar simboliskas dominances sistēmu starpniecību. Novērošanas ļaunā acs pārrauga intelektuālā īpašuma un sociālās kategorizācijas kapenes. Informācijas feodālisma pasaulē apsēstības teātris ir kara lauks objektu un
subjektu uzraudzības cīniņā. Zem ikdienas dzīves takām brīvie gari dzen apslēptās pēdas, cenšoties atminēt zombiju noslēpumu: kāda gan ir atšķirība starp dzīvajiem un mirušajiem?

Konrāds Bekers ir hipermediju un starpdisciplinārās komunikācijas pētnieks, Jauno kultūras tehnoloģijas institūta (Institute for New Cultural Technologies /t0) un kultūrinformācijas nodrošinātāja "World Information.org" direktors. Būdams "Public Netbase" līdzdibinātājs un vadītājs no 1994. līdz 2006. gadam, viņš ir aktīvi darbojies elektronisko mediju laukā kā autors, mākslinieks, komponists, kurators, producents un organizators. Kopš 1979. gada radījis daudzus intermediju produktus, piedalījies izstādēs, konferencēs, veidojis pasākumus starptautiskos festivālos, kultūras institūcijās un elektroniskajos medijos. Mediju projektu, elektronisku audiovizuālu un teorētisku tekstu publikācijas, lekcijas un amati vairākās universitātēs, kā arī dalība konferencēs un simpozijos. Konrāda Bekera darbi publicēti vadošajos starptautiskajos laikrakstos un žurnālos, viņš bijis iekļauts dažādās ar informācijas tehnoloģijām un kultūru saistītās padomēs un komitejās. Strādājis par konsultantu publiskās administrācijas sektorā, kā aktieris piedalījis dažādos TV un kino projektos, nodibinājis "Monoton" - ļoti nozīmīgu pasākumu Austrijas elektroniskās mūzikas dzīvē.

<< atpakaļ uz satura rādītāju