AURORASVIĻŅI
Nina Segledi, Gregs Judelmans

Kopš neatminamiem laikiem noslēpumainās dejojošās gaismas, kas ziemeļos dēvētas par Aurora borealis jeb ziemeļblāzmu, bet dienvidos - par Aurora australis, ir apbūrušas un fascinējušas cilvēci.
Šis zaigojošais ģeospecifiskais fenomens ir ne vien spožs skats, bet tā laikā visnotaļ redzama kļūst citkārt neredzamā elektromagnētisko norišu pasaule. Šīs prezentācijas centrā ir Auroras projekta pašreizējā fāzē sasniegtais, bet projekts aizsākās 1996. gadā kā starpdisciplināra sadarbība Auroras fenomena (ziemeļblāzmas) izpētei.
"AuroraLive" ir internetā balstīta. vizualizācija, kas attēlo estētisko pieredzi un izdomātos/patiesos stāstus, kas saistās ar Auroru. Vizualizācija izmanto vairākas tehnoloģijas, lai darītu iespējamu lietotāju mijiedarbību un sniegtu reāllaikā iegūto datu (gan to, kas iegūti no pašiem šo datu lietotājiem, gan arī to, kas iegūti ziemeļblāzmas aktivitāšu objektīvos mērījumos) grafisku reprezentāciju. "AuroraLive" rosina ar kultūras mijsakaru izpētes metodēm izzināt to, kā tiek uztverti elektromagnētiskie viļņi, kas intriģējuši mūs gadsimtiem ilgi.
Mājaslapa: http://www.aurorafeast.net

Nina Segledi ir līdzdarbojus vairākos starptautiskos projektos, radījusi digitālus darbus, vadījusi un ņēmusi dalību darbnīcās, forumos un festivālos visā pasaulē. "Rezonanse", "Elektromagnētiskieķermeņi" (Electromagneticbodies), "Ciparķermeņi" (Digitized Bodies), "Virtuāli uzvedumi" (Virtual Spectacles) un Auroras projekti - tie visi apliecina viņas dziļo interesi par mākslu un zinātni. N. Segledi ir izstādījusi darbus kopā ar ICOLS, "The Girls and Guns Collective", bijusi kuratore vairāk nekā 35 starptautiskās mediju programmās, lasījusi lekcijas, daudz publicējusies. Toronto universitātes KMDI (Knowledge Media Design Institute) vecākā līdzstrādniece, adjunktprofesore Konkordijas universitātē (Monreāla), "SpaceArt Network" locekle, UNESCO DigiArts portāla padomniece. Šobrīd N. Segledi ir "Inter Society for the Electronic Arts" (ISEA) vadītāja.

<< atpakaļ uz satura rādītāju