Bezvadu māksla no objektiem līdz ailēm
Laura Belofa

Tīklojumi atrodas mums visapkārt, un mēs esam saistīti ar tiem līdz pat mūsu mūža beigām.

Mākslas objekta dematerializācija bija viena no vadošajām iezīmēm 60. un agrīno 70. gadu mākslā. Tas veicināja konceptuālās mākslas rašanos. Mākslas objekta dematerializācija tiek pieminēta arī saistībā ar digitālo mākslu (piemēram, net.art un software art).
Pēdējos gados aizvien biežāk rodas mākslas darbi, kuros tiek izmantoti bezvadu tīklojumi - runa ir par tādām parādībām kā mobilā māksla un lokatīvie mediji. Mobilās mākslas darbus, kuros tiek izmantoti bezvadu, nemateriāli tīklojumi, vieno šādas raksturiezīmes: tie atrodas tīklojumā, tie ir mobili un gandrīz visiem ir kaut kāda veida materiālas saskarnes. Šīs iezīmes padara mākslu radāmu (produce-able) un pieejamu jebkurā laikā un jebkurā vietā. Mākslas darbi nonāk cilvēku uzmanības centrā un apziņā bez jebkādas tradicionālo izstāžu vietu (muzeji, galerijas) starpniecības. Bezvadu komunikāciju tīklojumi rosina interaktīvo saskares punktu (interface) materializēšanos ikdienas dzīvē un mākslā. Joprojām var runāt par mākslas objektu, vienīgi tā raksturiezīmes ir mainījušās.
Manā prezentācijā tiks izvērtētas mākslas objektā notikušās pārmaiņas laikposmā no 60. gadiem līdz pat mūsdienu mobilajiem un bezvadu tīklojumiem. Uzstāšanos ilustrēs daži manu mākslas darbu piemēri.

Laura Belofa (Somija) ir bieži izstādījusi savus darbus dažādās izstādēs, muzejos, galerijās un lielākajos mediju festivālos Eiropā un pasaulē. Viņa regulāri lasa lekcijas universitātēs un piedalās konferencēs. L. Belofa ieguvusi izglītību jauno mediju jomā un kritiskajās studijās Kalifornijas Mākslas institūtā (critical studies, MFA 1998; California Institute of The Arts) un fotogrāfijā Mākslas un dizaina universitātē Helsinkos (MFA, 1995; University of Arts and Design in Helsinki). Saņēmusi dažādus grantus, rezidentūras stipendijas un apbalvojumus: "Ars Electronica" - futurelab rezidentūra (1999-2000, Austrija), Fulbraita stipendija (ASV), "Air" rezidentūra (2001, Vīne), mākslinieka grants uz trim gadiem (2002, Somija), Vida5.0 atzinība (2000, Spānija), "File-Festival" - trešā vieta (Brazīija) u.c. Mākslas mediju profesore Oslo Mākslas akadēmijā (Norvēģija, 2002-2006), šobrīd "Planetary Collegium" (Plimutas universitātes Tehnoloģiju fakultātes Integratīvās mākslas padziļināto pētījumu centrs; The Centre of Advanced Inquiry in the Integrative Arts, Plymouth University) strādā pie doktora disertācijas.
Mājaslapa: http://www.saunalahti.fi/~off/off/

<< atpakaļ uz satura rādītāju