Valdis Krebs (ASV)

KRUSTPUNKTI – SAISTĪTĀS EKONOMIKAS VILNIS

Ir vairākkārt dzirdēts par strukturālajiem caurumiem cilvēku veidotajos tīklos – tas nozīmē, ka divas grupas savstarpēji sasaista kāds indivīds. Šajā gadījumā šis cilvēks kalpo par savienojumu pārējām divām vienībām, taču pats nepieder pie nevienas no tām.

Strukturālās ieloces gadījums ir līdzīgs. Te indivīds savieno divas grupas, un viņš vai viņa ir piederīgs šīm abām grupām. Tieši caur šo cilvēku (vai cilvēkiem) šīs divas grupas krustojas. Un caur šiem augstā mērā uzticamajiem savienojumiem – strukturālajām ielocēm – grupu starpā tiek nodrošināta lielākā daļa informācijas, zināšanu un ietekmju plūsma.

Daudziem tīkliem caur dažādiem saikņu veidiem kļūst sasniedzami citi tīkli. Tomēr tieši krustojošie tīkli ir tie, kas uztur vērtīgās un privātās plūsmas starp indivīdiem un grupām. Valdis Krebs aplūkos šo modeļu nozīmi grupu un organizāciju starpā, izmantojot piemērus no uzņēmējdarbības un korupcijas valdībā.